Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åtgärder har vidtagits efter kritik från JO efter dödsboanmälan

Socialnämnden kritiseras av justitieombudsmannen (JO) för lång handläggningstid och bristande rutiner efter fördröjd dödsboanmälan till Skatteverket. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte upprepas. 

För snart ett år sedan inkom en anmälan till socialnämnden där en anhörig till en avliden person framförde att nämnden hade missat att lämna in en dödsboanmälan till Skatteverket. JO har nu meddelat beslut i ärendet och kritik framförs för att handläggningstiden i ärendet har varit för lång och att kommunen haft bristande rutiner vid frånvaro av personal.

 

- Vi har tyvärr missat att skicka in slutförd dödsboanmälan i tid till Skatteverket. Utöver det har vi inte haft fungerande rutiner för hantering av ärende vid handläggares frånvaro. Detta är olyckligt och vi beklagar det som hänt, säger Monica Ehnberg, socialchef på Åstorps kommun.


Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte upprepas.


- Vi har tagit del av kritiken från JO och sett över våra rutiner för att säkerställa att något liknande inte händer igen. Vi arbetar dagligen för ett bättre Åstorp och tar tacksamt emot de förbättringsåtgärder som JO har uttalat, fortsätter Monica Ehnberg.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Monica Ehnberg

Socialchef

Åstorps kommun

 

tel: 042-640 30

monica.ehnberg@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-03
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna