Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åtgärder planerade längs med Malmövägen

Kartbild över Malmövägen.

Tekniska kontoret har tillsammans med en arborist låtit besiktiga träden som står på skyddsvallen utmed Malmövägen. Åtgärder planeras under våren 2019.

Utöver åtgärderna för träden kommer gång- och cykelvägen att få en ny asfaltsbeläggning.

När du vill veta mer, kontakta...

Jörgen Wallin

Teknisk chef

042-640 80

jorgen.wallin@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-06
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna