Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Händer

Foto: Anders Ebefelt - Studio Ekvall

Delegation mot segregation besöker Åstorp

Idag den 20 september besöker Delegationen mot segregation Åstorp för att diskutera kommunens framtida arbete mot segregation. Imorgon är Perstorp nästa kommun på agendan. Kommunerna tillhör två av de 32 kommuner som har möjlighet att söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöken är att tillsammans med kommunerna föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats både i Åstorp och i Perstorp.


Delegationen mot segregation kommer under dagarna träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.


- I vårt arbete kommer kommunen att värdera tidiga och samordnande insatser för att bryta resan mot ett livslångt utanförskap och se vad som leder till och förstärker detta utanförskap. Detta är första steget på ett flerårigt arbete som kommer att leda till att tydligt förstärka arbetet med att motverka segregation, säger Ronny Sandberg (S), kommunalråd i Åstorps kommun.


- Dessa ekonomiska medel är en förutsättning för att kraftfullt äntligen få möjlighet för att skapa nya förutsättningar för Perstorps fortsatta utveckling. Jag ser verkligen fram emot detta arbete tillsammans med andra aktörer, säger Ronny Nilsson (S), kommunalråd i Perstorps kommun.


Den 20 september besöker Delegationen mot segregation Åstorps kommun och den 21 september Perstorps kommun.


Satsning på 32 kommuner

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.


Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Anneli Tillberg

Pressansvarig

Delegation mot segregation

 

072-144 77 10

anneli.tillberg@delmos.se

www.delmos.selänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-20
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna