Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Förstudien för rekreationsområdet Makadammen redovisades på plats där föreningsliv och andra intresserade deltog

Foto: Linda Haddemo, Åstorps kommun

Förstudien klar för Rekreationsområde Makadammen - Entré Söderåsen

Sedan början av året har en dialog skett med förenings- och näringsliv kring hur utformningen för området runt makadammen skulle kunna se ut. Nu har arbetet resulterat i en förstudie.

Aktivitetspark med parkourbanor, beachvolleyboll- eller beachfotbollsplan, utsiktstorn, uppställningsplats för husvagnar och husbilar, innovativa övernattningsmöjligheter, en egen Outdoor festival i Åstorp och grill/sittplatser så vi kan njuta i den härliga naturen. Många goda idéer har kommit fram under förstudien kring vad man skulle kunna göra i området ovanför makadammen.

 

Tio möten i dialogform har ägt rum med föreningsliv och lokala företag. Dessa möten har resulterat i många kreativa förslag på hur vi kan skapa attraktiva uteaktiviteter och förutsättningar i området.

– Det har varit en trogen skara som engagerat sig i frågan. Det råder ingen tveksamhet om att det finns många möjligheter för området runt makadammen, menar Peter Reelfs, projektledare i Leaderprojektet för Rekreationsområdet Makadammen.

– Rekreationsområdet runt makadammen är ett första steg i den totala utvecklingen av området. Detta är en del av en större helhet på längre sikt där det handlar om att sätta Åstorp på karten, säger Peter Reelfs.

Intern samverkan - nästa steg efter förstudien
Alla kreativa tankar, idéer och förslag som framkommit under året har nu samlats i förstudien för området. Under förmiddagen den 11 september gick de som deltagit i dialogmötena samt inbjudna företag och politiker en 6 kilometer lång runda för att på plats gå igenom förslagen.

– Nu när förstudien har presenterats tar det interna arbetet vid då vi ska sätta oss, gå igenom förslagen och idéerna och en bedömning kring vilka förslag vi kan genomföra och i vilken ordning detta kan ske, menar Susann Cardell, näringslivsutvecklare, Åstorps kommun.

Tanken är att resultat av förstudien ska märkas redan under nästa år i området runt makadammen – Entré Söderåsen.

– Ja, vi hoppas att kunna göra verklighet av flera av dessa förslag redan under nästa år, det gäller att ta ett helhetsgrepp för att göra området till en attraktiv mötesplats i Åstorp, avslutar Susann Cardell.

 

Hela förstudien för Rekreationsområdet MakadammenPDF (pdf, 2.4 MB).

 

När du vill veta mer, kontakta...

Susann Cardell
Näringslivsutvecklare
Åstorps kommun
Tel: 042-64383
susann.cardell@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-14
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna

 • 2018-09-17

  E6 stängs av i oktober


  E6 vid trafikplats Alnarp norr om Malmö stängs helt i båda riktningarna den 11 oktober och cirka två veckor framåt. Trafiken leds om till andra vägar – räkna därför med köer och stora trafikstörningar i sydvästra Skåne.
  » Läs mer


 • 2018-09-17

  Har du plats för en praoelev våren 2019?


  I början på nästa år ska flera högstadieelever ut och testa på arbetslivet under en vecka. Vi efterlyser därför företagare i Åstorps kommun som vill hjälpa till att erbjuda praoplatser till eleverna.
  » Läs mer


 • 2018-09-14

  Fler gode män och förvaltare sökes


  Nu behöver vi fler som vill göra en viktig insats och bli en god man eller förvaltare. Din hjälp som företrädare av en person kan vara helt avgörande för att personen ska känna stabilitet och trygghet i tillvaron.
  » Läs mer