Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Fossilfritt Åstorp

Prästamarken

Foto: Linda Haddemo

Många skånska kommuner arbetar i flera olika projekt och nätverk för att bli fossilfria. Åstorp är en av fyra kommuner som ingår i projektet ”Fossilfria uppstartskommuner” som genomförs under 2019-2020. Genom att bli en fossilbränslefri kommun bidrar vi till att minska vår klimatpåverkan. 

Projektet syftar till att ta fram konkreta planer för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå inom områden som elanvändning, uppvärmning och resor.

Vid projektets slut är den övergripande målsättningen att nå:

  • 100 % fossilbränslefri el
  • Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning
  • Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel

Arbetet i projektet leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår. Med bidrag från Energimyndigheten har Roger Klotz anställts som projektledare på deltid i Åstorps kommun för att driva projektet.

 

Fossilbränslefri el: Målet att ha 100 procent fossilfri el har Åstorps kommun redan uppnått genom att vi valt att köpa el enbart från fossilfria energikällor.

 

Fossilbränslefri uppvärmning: När det gäller uppvärmning ligger vi över målet, ca 95 procent av den är fossilfri. Detta tack vare en stor andel fjärrvärme som värms med biobränslen.

 

Fossilbränslefria fordonsbränslen och tjänsteresor: När det gäller drivmedel har Åstorps kommun en bra bit kvar till att nå målen, endast 6 procent är fossilfritt. Här står kommunen inför en stor utmaning att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria tjänsteresor. Det kan exempelvis handla om allt från att upphandla mindre miljöbelastande bilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor.

När du vill veta mer, kontakta...

Medborgarkontoret

 

tel: 042-640 00

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-07
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna