Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Gemensam insats för ett drogfritt Åstorp

Igår den 21 mars gjorde polisen i samverkan med socialtjänsten ett planerat tillslag mot stödboendet Kastanjen. Insatsen syftade till att skapa trygghet och är ett steg i arbetet för ett drogfritt Åstorp.

På boendet bor ungdomar i åldern 18-21. På plats var flera ungdomar misstänkta för innehav av droger och flertalet av dessa ungdomar var inte boende på Kastanjen.


Flera åtgärder har påbörjats för att öka tryggheten för de ungdomar som bor på Kastanjen. Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan som innehåller åtgärder för att hantera situationen och skapa trygghet för ungdomarna. Ett kontinuerligt samarbete med polis och fältarbetarna sker och det stärks upp med personal.


- Det viktigaste för oss är att ungdomarna som bor på boendet ska leva i en trygg miljö, säger Monica Ehnberg, socialchef på Åstorps kommun.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Monica Ehnberg

Socialchef

 

tel: 073-429 12 61

monica.ehnberg@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-22
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna