Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Förslagslåda där du kan lämna synpunkter för en ny avfallsplan.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avallsplan samt renhållningsordningar för kommunerna Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. De utställda förslagen finns att läsa på Medborgarkontoret och Åstorps bibliotek, samt på NSRs hemsida.

 

Remiss av renhållningsordning och avfallsplan - nsr.selänk till annan webbplats

 

Kom och prata med oss!

Personal från NSR kommer till Medborgarkontoret för att svara på frågor

 

Tid: 14 mars, klockan 15.30-17.00
Plats: Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp

 

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.

 

En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.

 

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se

När du vill veta mer, kontakta...

NSR

042-400 13 40

nsr.selänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-18
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna