Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

"Jag klarar en vecka!"

Förra veckan pågick den nationella krisberedskapsveckan över hela Sverige. I din brevlådan ska du ha fått hem broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

Regeringen gav våren 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer.

 

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt

 

Någon gång händer det – frågan är bara när.

 

Elen försvinner.

 

Ingen vet hur länge.

 

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta.

 

Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

 

Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Det gäller till exempel räddningstjänst, äldreomsorg, och skola.

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Kampanjmaterial/Filmer-Krisberedskapsveckan/länk till annan webbplats

När du vill veta mer, kontakta...

Cecilia Selin

Kris- och säkerhetssamordnare

Åstorps kommun

 

Tfn 042-640 06

cecilia.selin@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-04
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna