Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Känner du dig trygg i Åstorp?

För att öka tryggheten bland invånarna genomför Polisen och Åstorps kommun en trygghetsmätning som ska hjälpa polisen och kommunen att prioritera rätt i planeringen av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Enkäten skickas till 300 slumpvis utvalda invånare den 20 augusti.

 

Enkäten innehåller frågor som hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har utsatts för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs även frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

 

Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete. Resultatet kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framför allt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia.

 

Naturligtvis behandlas alla svar som skickas in konfidentiellt. Enkäterna skickas ut den 20 augusti och Polisen står som avsändare. Om du blir en av de slumpvis utvalda i vår kommun ber vi dig ägna en stund åt att besvara frågorna i formuläret.

 

Trygghetsmätningen genomförs varje år för att få kunskap om hur invånarna upplever tryggheten i Åstorp, samma undersökning genomförs i ett flertal andra kommuner runt om i landet.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Mats Trulsson

Polisinspektör

Polismyndigheten Region Syd

 

Telefon: 010-56 20 200

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-15
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-12-06

  Presentation av ortsanalyser i Åstorps kommun


  Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ortsanalyser för Åstorp, Hyllinge, Kvidinge och Nyvång. Den 17 december är du välkommen att ta del av resultatet som kommer vara ett viktigt underlag i kommunens fortsatta arbete med samhällsplanering.
  » Läs mer


 • 2019-12-05

  Vad är ett bra bibliotek för dig?


  Under våren 2020 gör vi en satsning på att förnya barn- och ungdomsavdelningen på det centrala biblioteket i Åstorp. Nu behöver vi din hjälp för att skapa ett ännu bättre bibliotek för Åstorpsborna.
  » Läs mer


 • 2019-12-03

  Hämta sand för halkbekämpning


  I början av veckan har det varit halt runt om i kommunen. Du är välkommen att hämta sandningsgrus på Annedalsgatan 5 när du behöver halkbekämpa utanför ditt hus.
  » Läs mer