Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Känner du dig trygg i Åstorp?

För att öka tryggheten bland invånarna genomför Polisen och Åstorps kommun en trygghetsmätning som ska hjälpa polisen och kommunen att prioritera rätt i planeringen av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Enkäten skickas till 300 slumpvis utvalda invånare den 20 augusti.

 

Enkäten innehåller frågor som hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har utsatts för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs även frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

 

Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete. Resultatet kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framför allt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia.

 

Naturligtvis behandlas alla svar som skickas in konfidentiellt. Enkäterna skickas ut den 20 augusti och Polisen står som avsändare. Om du blir en av de slumpvis utvalda i vår kommun ber vi dig ägna en stund åt att besvara frågorna i formuläret.

 

Trygghetsmätningen genomförs varje år för att få kunskap om hur invånarna upplever tryggheten i Åstorp, samma undersökning genomförs i ett flertal andra kommuner runt om i landet.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Mats Trulsson

Polisinspektör

Polismyndigheten Region Syd

 

Telefon: 010-56 20 200

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-15
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna