Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Låg hotbild mot Björnekullaskolan

Polisen har gjort bedömningen att hotbilden är mycket låg och att Björnekullaskolan därmed kan ha öppet som vanligt på måndag. Det gäller även övriga skolor runt om i kommunen.

En del vårdnadshavare har valt att hålla sina barn hemma men en större del av eleverna har varit närvarande. Lektionerna har pågått som vanligt för de elever som varit på plats men det har även funnits utrymme till att diskutera det som hänt och stödsamtal har erbjudits med skolkurator och övriga i skolans elevhälsoteam.


Väktare har funnits på plats vid huvudentrén och har haft till uppgift att söka igenom väskor och kontrollerat att inga obehöriga gått in i skolan.


Stämningen har varit lugn

Stämningen på skolan har idag varit lugn. Känslorna för det som inträffat är blandade. Några elever har till exempel uttryckt att det känns konstigt och obehagligt att det här händer i ”lilla Åstorp” men de allra flesta känner sig trygga och är nöjda med de insatser som skolan har gjort.


Säkerhetsförebyggande åtgärder

Under förmiddagen har skolledningen tillsammans med bland annat räddningstjänst, polis och kommunens kris- och säkerhetssamordnare haft ett möte för att bedöma hotbilden och diskutera vilka säkerhetsförebyggande åtgärder som kommer vidtas framåt.

Förutom detta har skolledningen idag fått resultatet från ett genomsök som gjordes av skolans lokaler av polis och polishundar där man letade efter narkotika, pengar och vapen. Insatsen var planerad sedan tidigare och gjordes i tisdagskväll, men inget hittades. Efter att hotet upptäcktes har det inte ansetts vara nödvändigt att göra ytterligare genomsökningar.


Vad kommer hända framåt?

Väktare kommer att finnas på plats under resten av terminen. Björnekullaskolan kommer även att fortsätta att endast ha en ingång öppen. Skolledningen tittar även tillsammans med kris- och säkerhetssamordnaren på säkerhetsförebyggande åtgärder som exempelvis kameraövervakning.


Eleverna kommer även inom kort att få taggar för att komma in på skolan.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Ingrid Sturén

Rektor

Björnekullaskolan

 

tel: 042-641 78

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-07
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna