Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lugn stämning på Björnekullaskolan

Trots förra veckans händelser har skolverksamheten fungerat bra på Björnekullaskolan. Stämningen på skolan bedöms som lugn och trygg men med en ökad medvetenhet om vilka rutiner som ska följas vid hot och våld. Elevhälsoteamet och skolkurator finns fortsatt på plats för att möta eventuell oro.

Björnekullaskolan står i fortsatt kontakt med Polisen som bedömer hotbilden mot skolan som mycket låg. Den bedömningen gäller även samtliga skolor i kommunen.


Väktare finns på plats vid huvudentrén terminen ut och kontrollerar att inga obehöriga kommer in i skolan. Eleverna får inom kort låsbrickor för att komma in på skolan och Polisen ökar sin närvaro i mån av tid på skolan som ett led i deras trygghetsskapande arbete.


Skolledningen arbetar även aktivt med att ta fram fler säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare och personal från andra skolor i kommunen.


Stärkt gemenskap

Förra veckans händelser har också fört gott med sig. Skolledningen på Björnekullaskolan upplever att samhörigheten och gemenskapen har stärkts bland elever och personal.

- Stämningen på skolan är lugn och närvaron är hög. Gemenskapen bland elever och personal har stärkts efter förra veckan och det är roligt att se, säger Ingrid Sturén, rektor på Björnekullaskolan.

När du vill veta mer, kontakta...

Ingrid Sturén

Rektor

Björnekullaskolan

 

tel: 042-641 78

ingrid.sturen@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-12
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-12-06

  Presentation av ortsanalyser i Åstorps kommun


  Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ortsanalyser för Åstorp, Hyllinge, Kvidinge och Nyvång. Den 17 december är du välkommen att ta del av resultatet som kommer vara ett viktigt underlag i kommunens fortsatta arbete med samhällsplanering.
  » Läs mer


 • 2019-12-05

  Vad är ett bra bibliotek för dig?


  Under våren 2020 gör vi en satsning på att förnya barn- och ungdomsavdelningen på det centrala biblioteket i Åstorp. Nu behöver vi din hjälp för att skapa ett ännu bättre bibliotek för Åstorpsborna.
  » Läs mer


 • 2019-12-03

  Hämta sand för halkbekämpning


  I början av veckan har det varit halt runt om i kommunen. Du är välkommen att hämta sandningsgrus på Annedalsgatan 5 när du behöver halkbekämpa utanför ditt hus.
  » Läs mer