Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nu startar Totalförsvarsövning 2020

Övberbefälhavare Micael Bydén och landshövding Anneli Hultuén

Överbefälhavare Micael Bydén och landshövding Anneli Hulthén

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Åstorps kommun är en av omkring 400 aktörer som kommer att öva för att stärka delar av Sveriges totalförsvar.

Första delen av Totalförsvarsövning 2020, TFÖ2020, startar den 4 november och fortlöper under hela 2020. I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.

 

- Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt eller militärt försvar. I Åstorps kommun kommer vi att öva den distribuerande delen av TFÖ 2020, säger Anna Falkenstam, tf kommunchef i Åstorps kommun.

 

TFÖ 2020 utgår från ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

 

- Som en del av förberedelserna inför TFÖ 2020 har Åstorps kommun deltagit i den regionala samverkansövningen Flinta. Genom att öva skapar vi tillsammans en gemensam grund att stå på, fortsätter Anna.

 

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.

 

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

 

Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen. Totalförsvar Skåne, som är ett varumärke för den regionala totalförsvarsplaneringen, bygger vi tillsammans.

 

Faktaruta

Totalförsvaret består av två delar. Dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, samt civilt försvar där Länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet.

 

I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • Värna om den civila befolkningen.
  • Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.
Senaste publiceringsdatum: 2019-11-04
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna