Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ny tobakslag ger fler rökfria miljöer

Från och med 1 juli gäller den nya tobakslagen i Sverige. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det innebär att det blir förbjudet att röka bland annat på uteserveringar, utanför entréer, vid busshållplatser och perronger.

Den nya lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Syftet med tobakslagen är att öka tillgängligheten till allmänna plaster och minska risken att människor utsätts för rök.

 

Det är sedan tidigare förbjudet att föra på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Det nya rökförbudet innefattar nu även:

 

  • Utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, t.ex. busshållplatser, perronger och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Idrottsanläggningar
  • Lekplatser
  • Vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till kommunens verksamheter, mataffärer, restauranger och vårdcentraler.

 

Ansvaret för att se till att rökförbudet följs ligger hos den som har praktiska möjligheter att det följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus har ansvaret.

 

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna, vilket innebär att vi ska informera och se till att den som är ansvarig följer lagen. Om den ansvarige inte görs vad som kan begäras för att se till så att rökförbudet följs kan kommunen vidta åtgärder för att tvinga den ansvarige till det.

 

Tillstånd för att sälja tobak

Alla som säljer tobak behöver med den nya lagen ha tillstånd från kommunen. Det kommer ställas krav på lämplighet för den som ska sälja tobak. Innan beviljas tillstånd kommer bland annat ekonomisk skötsamhet att granskas och en remissförfrågan till Polismyndigheten att ställas för att se till att den ansvarige inte är eller har varit inblandad i brottslig verksamhet.

 

Tobaksförsäljning

 

När du vill veta mer, kontakta...

Medborgarkontoret

tel: 042-640 00

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-01
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna