Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Resultat från trygghetsmätning 2019

Nu har resultatet för kommunens och polisens årliga trygghetsmätning sammanställts. För Åstorps kommun är den upplevda tryggheten på samma nivå som förra året.

I trygghetsmätningen har invånarna i Åstorp fått svara på frågor kring upplevd trygghet och oro när det kommer till bland annat bostadsområdet där man bor, skadegörelse, nedskräpning, polisens agerande och om man själv har blivit utsatt för brott under det senaste året.


På en skala från 0-6 där det lägsta värdet är det mest positiva hamnar Åstorps kommun på 2,65. I 2018 års mätning var den siffran på 2,53. Skillnaden från föregående år därmed nästintill obefintlig.


Åstorpsborna upplever fortfarande en otrygghet, bland annat för inbrott i bostaden, att vistas ute ensam under sena kvällar och åka buss och tåg på kvällen.

- Risken att bli utsatt för några brott i Åstorp är däremot inte stor. När det kommer till exempelvis antalet anmälda inbrott, har det minskat drastiskt de senaste åren vilket är glädjande. Däremot upplever man en oro och där har vi ett jobb tillsammans med polisen att se till att invånarna känner sig trygga. Just nu pågår även en trygghetssatsning där kommunen och flera andra aktörer i samhället går ihop för att skapa ökad trygghet i kommunen, säger Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Åstorps kommun.


Problemen kvarstår även med nedskräpning, skadegörelse och missbruksproblematik. Siffrorna för fortkörning och buskörning är även mindre smickrande.


- Tillsammans med fastighetsägare och polis kommer vi fortsätta arbetet med att förhindra buskörningen utanför köpcentret Familia. Vi arbetar även vidare tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner som har liknande problematik för att hitta lösningar. Dessutom kommer vi fortsätta att vidta åtgärder för att begränsa hastigheterna på gator runt om i centrala Åstorp och övriga tätorter i kommunen.


Gör en anmälan

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Det finns flera anledningar för dig som privatperson att anmäla ett brott, bland annat är det en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp men även att brottsstatistiken är rättvisande. Det hjälper sedan polisen i sin fortsatta planering av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.


Polisen nordvästra Skåne är intresserad av tips och information från allmänheten när det gäller den dagliga brottsbekämpningen. Därför är det viktigt att du berättar om du sett, hört eller upplevt något som kan vara misstänkt.


Du ringer polisen på 114 14 eller via:


https://polisen.se/…/kontaktfor…/Kontaktformular-region-Syd/länk till annan webbplats


Larm vid pågående brott: 112


Om trygghetsundersökningen

För att öka tryggheten bland invånarna genomför Polisen och Åstorps kommun en årlig trygghetsmätning som ska hjälpa polisen och kommunen att prioritera rätt i planeringen av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Samma undersökning genomförs i ett flertal andra kommuner runt om i landet.

 

Mer detaljerad information om resultaten hittar du här:

 

Resultat trygghetsmätning 2019 - Åstorps kommunPDF (pdf, 153.8 kB)

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-08
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna