Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Satsning för ökad trygghet i Åstorp

Åstorps kommun satsar nu stort för att öka trygghetskänslan hos våra invånare. Alla förvaltningar i kommunen, näringsliv, föreningsliv och region kommer att samverka och vara delaktiga för att uppnå programförklaringens mål.  

Under 2018 presenterades rapporter som visade att Åstorps kommun har en ökad segregation, ett ökat drogmissbruk och en ohållbar boendesituation för nyanlända. Dessa tre delar kan förklara att kommunens invånare har en känsla av otrygghet. Åstorps kommun tar rapporterna på allvar och gör därför en gemensam satsning för att skapa förutsättningar för kommuninvånare att känna sig hemma och trygga i Åstorp.


Programförklaringen ”Ökad trygghet i Åstorps kommun” har sex mål som ska ge en ökad trygghet i Åstorp.


Målen är:


Att alla barn får en trygg uppväxt

Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning

Att alla kommuninvånare har en bostad

Att Åstorp blir drogfritt

Att alla kommuninvånare ska känna trygghet

Att Åstorp kommun har en väg in för kommuninvånaren

Varje mål har en arbetsgrupp där aktörer som kan bidra till att målen nås är representerade. Åstorps kommuns alla förvaltningar, näringsliv, föreningsliv och region finns med i arbetsgrupperna.

 

Hela programförklaringen läser du här: Programförklaring: Ökad trygghet i Åstorps kommunPDF (pdf, 286 kB)

 

När du vill veta mer, kontakta...


Janny Bildtgård

Processledare, Åstorps kommun

E-post: janny.bildtgard@astorp.se

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-09-16
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna