Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Svar på insändare i HD

I en insändare av ”Undersköterska i Åstorps kommun” den 14 april uppmanas politiker och övriga beslutsfattare att arbeta en vecka för att få förståelse för undersköterskornas arbete. Det riktas även kritik till minskat antal boendeplatser på särskilt boende.

Allt fler kommuninvånare väljer att bo kvar i sitt hem med stöd av hemvård och hemsjukvård. Utvecklingen med medicinsk utrustning möjliggör att alla kan få avancerad sjukvård i hemmet utifrån sina behov och önskemål. Denna utveckling minskar behovet av särskilda boendeplatser.


I Åstorps kommun erbjuds alla tillsvidareanställda en heltidsanställning, vilket vi är väldigt stolta över. Heltidsorganisationen innebär att medarbetare kan behöva arbeta på de enheter där behovet ökar. Inom hemvården ökar behovet eftersom kommuninvånaren väljer att bo kvar i sin hemmiljö. De boende ska få det stöd, hjälp och service som de har rätt till och äldreomsorgen arbetar ständigt för att öka kvalitén inom vård- och omsorg.


Bemanningen har minskat på särskilda boende i Åstorp av två anledningar. Den första är att Regeringen inte längre ger medel för att stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen. Den andra är att socialnämnden under hösten beslutade om en anpassning av bemanningen för att nå budget i balans. Bemanningen ligger i nivå med närliggande kommuner.

Utbildning och kompetensutveckling ska erbjudas till alla medarbetare och chefer. Detta för att utveckla socialförvaltningens verksamheter och ge rätt förutsättningar för varje medarbetare att klara sitt uppdrag.

 

Vår ambition är att våra medarbetare ska känna sig hörda, delaktiga och känna stolthet över att arbeta i kommunen. Vi tar kritiken som framförts på allvar, kommunikationen har brustit, och vi uppmanar personalen att kontakta sin chef för dialog.

 

Hela artikeln kan du läsa på HD:  
Min mening: Politiker bör jobba en vecka inom vården länk till annan webbplats
 

När du vill veta mer, kontakta...

Monica Ehnberg

Socialchef

Åstorps kommun

 

tel: 042-640 30

monica.ehnberg@astorp.se

 

 

Isabella Dzanko

Socialnämndens ordförande

tel: 042-640 30

isabella.dzanko@hotmail.com

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-16
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2020-04-09

  Uppdaterad information med anledning av coronaviruset


  Åstorps kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Det är besöksförbud på våra särskilda boenden och omsorgsboenden. Flera arrangemang som anordnas av kommunen ställs in eller flyttas framåt i tiden.
  » Läs mer


 • 2020-04-09

  Ny programserie ska lyfta den lokala kulturen


  Kommunerna i Familjen Helsingborg går samman för att ge invånarna ett späckat kulturprogram att njuta av hemma favoritfåtöljen eller soffhörnan. I dag är det premiär för första avsnittet av den webbsända programserien Rampljus.
  » Läs mer


 • 2020-04-09

  Omläggning av vatten- och dagvattenledning i Kvidinge


  Från början av april till slutet av juni 2020 kommer ett separeringsprojekt utföras i Kvidinge som innebär omläggning av vatten- och dagvattenledning längs Åkaregatans i nord-sydlig riktning samt invid korsningen Åkaregatan-Västra Storgatan. Även strumpinfordring av spillvattenledning i Åkaregatan utförs.
  » Läs mer