Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sveriges första språkombudscertifierade arbetsmarknadsenhet finns i Åstorp

20 certifierade språkombud visar upp sina diplom efter avslutad utbildning.

Personal och ledning på arbetsmarknads- och migrationsenheterna satsar på att bli bättre på att kommunicera. Idag är de 20 certifierade språkombud och kommer använda den nya kunskapen till att utveckla verksamheten, lyfta deltagarna och sig själva.

Missförstånd och dålig kommunikation kan leda till misstag. När språket blir ett problem är det viktigt att vi funderar på vad vi kan göra för att språket ska utvecklas och vara enkelt. Avdelningen Arbete och tillväxt satsar nu på att förbättra språket i verksamheten och komplettera kunskapen kring motiverande samtal, MI. De har sedan juni gått utbildning för att bli språkombud. Ett språkombud är en medarbetare som har kompetensen att arbeta språkutvecklande både på organisatorisk och på individuell nivå.

 

Migrationsstrateg Bobby Svitzer har gått utbildningen. Han upplever att han har blivit mer medveten om hur viktigt det är med god kommunikation.

 

- Med hjälp av utbildningen har jag blivit medveten om att vi i offentlig sektor ofta använder ett byråkratiskt språk som i vissa fall är obegripligt för mottagaren. Jag förstår nu hur viktigt det är att vara lyhört i min kommunikation. Det är en förutsättning för professionen, säger Bobby.

 

Bra språk är en styrka

Fördelarna med att ha språkombud i en hel verksamhet är många. Arbetsmarknadsenheten tror att kunskapen kommer hjälpa deras deltagare att lära sig språket bättre och därmed också förstå det svenska samhället bättre. Det kommer också bidra till att fler människor integreras.

 

Kunskapen kommer inte enbart användas i kommunikation med deltagare på arbetsmarknadsenheten, utan även internt mellan kollegor.

 

Inspirera andra för att utveckla språket

Camilla Fahlström, avdelningschef för arbete och tillväxt, brinner för utvecklingen och börjar redan nu planera för hur hennes grupp kan ta ett ansvar i att inspirera andra verksamheter i kommunen och i Familjen Helsingborg.

 

- Min vision är att alla verksamheter i Åstorps kommun och Familjen Helsingborg ska förstå och kommunicera på ett sätt som minskar risken för missförstånd och att den språkliga mångfalden utgör ett mervärde, säger Camilla.

 

Först utanför vård- och omsorgssektorn

Språkombuds-konceptet kommer från Vård- och omsorgscollege. Tidigare har bara vård- och omsorgssektorn haft möjlighet att gå utbildningen, men nu har den öppnat upp för andra verksamheter. Arbete och tillväxt i Åstorp är först ut att gå utbildningen och de är även unika när det gäller antalet språkombud i organisationen. Hos arbetsmarknadsenheten går alla handledare och chefer utbildningen.

 

Utbildningsledare Gunilla Kajrup-Aspeborg från UUC, Utbildning Utveckling och Coachning AB är kursledare och har gjort upplägget utifrån en ny bransch och gruppstorlek.

 

- Det är fantastiskt för mig som utbildare att få inspirera denna målmedvetna och härliga avdelning. Stort plus att alla utbildas samtidigt, vilket skapar en gemensam grund att bygga vidare på i det fortsatta utvecklingsarbetet, berättar Gunilla.


Nu när utbildningen har avslutats kommer avdelningen jobba vidare med att utveckla språket genom en handlingsplan för hela verksamheten med vision, språkpolicy och mål.

När du vill veta mer, kontakta...

Camilla Fahlström

Avdelningschef Arbete och tillväxt

camilla.fahlstrom@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-11
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna