Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tingdalskolan har utsatts för hot - skolan öppen som vanligt

Idag upptäcktes ett hot om skolskjutning på Tingdalskolan. Hotet meddelades via en text på skolans fasad. Händelsen är polisanmäld och polisen bedömer hotbilden som mycket låg. Skolan kommer vara öppen som vanligt imorgon, onsdag.

Skolledningen på Tingdalskolan har haft möte med polis, förvaltningschef och kommunens kris- och säkerhetssamordnare. En handlingsplan har upprättats och flera åtgärder är insatta.


Hotbilden är mycket låg
Polisen har gjort bedömningen att hotbilden är mycket låg och att de åtgärder som gjorts är tillräckliga.


- Säkerheten för våra elever och personal är alltid vår största prioritet. Vi ser allvarligt på den här händelsen och valde därför att direkt polisanmäla händelsen när den kom oss tillkänna vid klockan 13.00 idag, Sarah Bjertner, biträdande rektor på Tingdalskolan.


Säkerhetsåtgärder
Skolans ytterdörrar kommer fortsatt att vara låsta och personal kommer att släppa in eleverna vid respektive entré så att inga obehöriga släpps in, det gäller även när fritids håller öppet. Detta för att tillsammans med skolans personal säkerställa elevernas trygghet.

När du vill veta mer, kontakta...

Kerstin Andersson

Rektor

Tingdalsskolan

 

tel: 042-642 66

kerstin.m.andersson@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-18
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna