Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vatten och avloppsarbeten pågår i och omkring Högalid/Maglaby

klipp

Foto: Tekniska kontoret

Norra etappen mellan Kvidinge och Mårtenstorp är i princip färdig och just nu pågår VA-arbeten i arrendetomtsområdet i söder. Från den 24 februari till 10 april kommer arbeten att ske söderut vid Fårabökevägen med start från Mårtenstorp.

Detta gör vi
Sedan i juli månad 2019 har NSVA låtit utföra anläggningsarbeten som syftar till att bygga ut kommunalt spillvatten (avloppsvatten) till Maglaby och Högalid. Projektet är en del av Åstorps kommuns landsbygdsstrategi för utbyggnad av vatten- och avloppssystemen (VA) och kommer även bidra till att skydda vattentäkten i området.

Norra etappen mellan Kvidinge och Mårtenstorp är i princip färdig och för närvarande pågår VA-arbeten i arrendetomtsområdet i söder. Från den 24 februari till 10 april kommer arbeten att ske söderut i Fårabökevägen med start från Mårtenstorp.

 

Så här påverkas du

 

  • Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.
  • Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna utmed Fårabökevägen samt arrendetomtsområdet kommer att vara begränsad. Under veckorna 9-15 kommer norrgående trafik att ledas om söderut via Stenestadsvägen.
  • Då det rör sig stora maskiner i området ombeds du att hålla avstånd samt söka ögonkontakt med maskinförare eller lastbilsförare innan du passerar dessa till fots eller med bil. Detta minimerar drastiskt risken för olyckor.
  • Behöver du gå in på entreprenörens avspärrade arbetsområde måste du anmäla detta till platsledningen.
  • Då trafikomledning och skyltning invid arbetsområdet löpande förändras beroende på omständigheterna i entreprenaden, kan det hända att informationen på skyltningen skiljer sig från vad som framgår av informationsbreven. Det är alltid skyltningen på plats som gäller i första hand.

 

Vi för en löpande dialog med berörda samhällstjänster såsom postutdelning, räddningstjänst och sophämtning och vidtar lämpliga åtgärder för att se till att dessa funktioner ska fungera normalt under entreprenadtiden.

 

Generell tidplan

Entreprenaden startade: v. 31, 2019

Projektet beräknas vara klart: Juni 2020

 

Övrigt

Beträffande inkoppling av fastigheter på norra etappen kommer detta bli aktuellt i mars-april 2020 då de gemensamma avloppspumpstationerna är provkörda och driftsatta. Berörda fastighetsägare kommer att få särskilda brevutskick angående detta.

 

Käppar som visar planerad förbindelsepunkt för avlopp har placerats eller kommer att placeras ut till respektive tomt. Vid önskemål om ändrad placering, vänligen kontakta en VA-ingenjör enligt kontaktuppgifter nedan.

 

NSVA kommer fortlöpande att meddela er om uppdaterade tider och om andra omständigheter som berör er. Läs gärna mer om projektet på nsva.selänk till annan webbplats.

När du vill veta mer, kontakta...

Tekniska kontoret


042-640 00

tekniska@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-19
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna