Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vinterväghållningen är redo

En snöplog kör fram på en snöig gata.

Vintern närmar sig och vi är redo att halkbekämpa kommunens gator när det behövs.

Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Vårt mål är att hålla en hög trafiksäkerhet, ha god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksystemet.


Trafikverket ansvarar för snöröjning på större landsvägar och genomfartsleder i tätorterna.


Kriterier

Prioritet A: Genomfartsleder och gator med kraftig lutning

Förebyggande halkbekämpning får ej utföras.

Vägen får inte ha ett snödjup över 5cm och skall vara snöfri senast 3 timmar efter att snöfallet upphör.


Prioritet B: Åstorps centrum, matargator och bostadsgator med kraftig lutning.

Vägen får inte ha ett snödjup över 5cm och skall vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.


Prioritet C: Övriga vägar och parkeringsplatser.

Vägen får inte ha ett snödjup över 8cm och skall vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.


Felanmälan

Felanmälan för vinterväghållning gör du till kundtjänst. Efter klockan 16.00 ringer du till vår jour.

 

Kundtjänst - Tel: 042-640 00

Jourtelefon efter 16.00 - Tel: 0734-175 211

 

När du vill veta mer, kontakta...

Teknikska kontoret

tekniska@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-07
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna