Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arbeta hos oss

Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter och leverera en service präglad av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån invånarnas behov och önskemål.

Det här står vi för...

Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet.
 
Medarbetarna och deras kompetens är kommunens viktigaste resurs för att kunna tillfredsställa kommuninvånarnas behov av god service. Medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang ska tas tillvara och utvecklas.
 
Dialogen på arbetsplatserna är en förutsättning för delaktighet och utveckling. Medarbetarsamtal genomförs årligen med alla medarbetare. Den interna informationen ska öka kunskapen om kommunens, förvaltningens och den enskilda arbetsplatsens mål och planer. Samverkan bidrar till en positiv utveckling av kommunen.
 
Åstorps kommun eftersträvar att alla medarbetare ska ges den sysselsättningsgrad som man önskar under förutsättning att verksamheten så tillåter. Lönen bestäms av arbetets innehåll, svårighetsgrad och ansvar samt medarbetarens kompetens och måluppfyllelse.


Arbetsmiljön i Åstorps kommun ska främja medarbetarnas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling och präglas av delaktighet, respekt och förtroende.
 
Åstorps kommun eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Det mångkulturella är av stort värde för Åstorps utveckling och Åstorps kommun ska som arbetsgivare vara ett föredöme. Medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar kommunen.
 
All rekrytering ska planeras och genomföras omsorgsfullt. Alla nyanställda ska få en bra introduktion som omfattar såväl den egna arbetsplatsen som kommunen som helhet.  

Under de senaste åren har vi i hela kommunen arbetat mycket med kommunens organisationskultur, vilket utmynnat i ett värdegrundsdokument som ska genomsyra alla verksamheter. Huvudrubrikerna för både ledare och medarbetare är "Tydlighet", "Mod", "Lyhördhet", "Engagemang" och "Kvalitet".

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Karolina Håkansson
HR-chef
042-640 45

karolina.hakansson@astorp.seLediga jobb
Jobba hos söka jobb, arbete, offentliga jobb
Läs vidare
Familjen Helsingborg, Åstorp