Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arbetsmarknadsdel

Övergripande mål

  • Activas verksamhet skall präglas av en positiv människosyn. Detta innebär bland annat att varje individ skall ses som en självständig person som kan, vill och skall ta ansvar för sina handlingar.
  • Individen skall ses som en unik resurs med olika möjligheter som kan användas i verksamheten.
  • Verksamheten skall byggas på en dialog mellan Activas personal, deltagare och den placerande parten.
  • Activa skall aktivt arbeta för ett gott samarbete med våra samverkanspartners.

Verksamhetsmål

  • Vår viktigaste arbetsuppgift är att ge meningsfull sysselsättning och att hjälpa till att slussa individen vidare till den öppna arbetsmarknaden eller utbildning.

Delmål

  • Minst 50% av deltagarna som anvisats med målsättningen att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning skall ha uppnått detta mål när de avslutas.
  • Minst 25% av deltagarna som är arbetsmarknadsanställda skall övergå till annan anställning.
  • Minst 75% av deltagarna skall uppleva att sysselsättningen på Activa är meningsfull eller mycket meningsfull.
  • Verksamhetsutvecklingen skall präglas av att göra Activa till en ännu attraktivare arbetsplats för såväl anställda som deltagare.
Senaste publiceringsdatum: 2018-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Paul Nilsson

Områdeschef

042-43 28

paul.nilsson@astorp.se

 

Jeanette Hugosson
Ekonomiassistent
042-640 77


Sjukanmälan
042-640 77


Besöksadress:
Bangatan 11
265 38 ÅSTORP