Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Daglig verksamhet

Övergripande mål

 • Att inspirera och motivera till aktivitet genom sysselsättning och arbete utifrån deltagarens individuella önskemål och förutsättningar.
 • Att verksamheten är meningsfull och utvecklande.
 • Att verksamheten ger en känsla av gemenskap - en tillhörighet.
 • Att verksamheten ger en känsla av uppskattning - att man känner sig behövd.
 • Att verksamheten ger struktur och tydlighet vilket underlättar för deltagarna.
 • Att verksamheten är en del av dagen, fylld med sysselsättning som är arbetsmarknadsinriktad och som är skilt från boende och fritid.
 • Att verksamheten på ett naturligt sätt tränar socialt samspel med andra människor antingen på Activa eller på någon utflyttad verksamhet.
 • Att verksamheten bidrager till att den enskilde aktivare kan deltaga i samhällslivet.

Verksamhetsmål

 • Att ge meningsfull sysselsättning och att hjälpa till att slussa individen vidare till den öppna arbetsmarknaden i form av utflyttad verksamhet, arbete eller utbildning, utifrån individens egna önskemål och förutsättningar.

Delmål

 • Att bereda möjlighet för deltagaren till en utflyttad verksamhet på den öppna arbetsmarknaden om intresse och förutsättningar finns.
 • Att alltid prova möjligheten till arbete för deltagaren på den öppna arbetsmarknaden om intresse och förutsättningar finns.
Senaste publiceringsdatum: 2018-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Mikael Kadanik
Områdeschef Activa  
042-640 22  
mikael.kadanik@astorp.se

 

Marika Johansson

Samordnare daglig verksamhet

042-643 41

marika.johansson@astorp.se


Jeanette Hugosson
Ekonomiassistent
042-640 77


Besöksadress:
Bangatan 11
265 38 ÅSTORP