Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Steget - projekt och jobbsök

På denna sida hittar du information om hjälp som du kan få inom jobbsök och för att få arbetsprövning.

Ungdomsinsatsen Steget som bedrivs i Vuxenutbildningscentrums lokaler går över till digitalt stöd eller hemuppgifter. Anledningen är att minska smittspridningen av coronaviruset. Beslutet gäller tillsvidare.

Projekt
På denna avdelning kan vi erbjuda möjligheten till arbetsprövning med utlåtande. Vi tillhör arbetsmarknadsdelen på Activa.


Jobbsök
Varje deltagare inom arbetsmarknadsdelen erbjuds möjlighet till jobbsök. Vi tillhandahåller en jobbsökspärm där man kan spara sina ansökningshandlingar och fakta om företagen.
Här finns tillgång till hjälp och hjälpmedel.


Jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgaranti för ungdomar
Är en aktivitet som är både individuellt utformad och har inslag av gruppaktivitet.
Här jobbar vi med Cv och personligt brev, rekvirering av praktikplatser, arbetsmarknadsinformation, vägledning samt utbildningsinformation.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt