Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ung Kraft Åstorp

Vi ska ge unga människor förutsättningar att lyckas!

Linda Gullberg, Åstorp, Ung Kraft Åstorp 2013-2014

Ung Kraft Åstorp i korthet:

 • I samverkan med Arbetsförmedlingen och facket
 • Normal anställning: vanliga rättigheter och skyldigheter
 • Särskilt anställningsstöd
 • Heltid
 • Ett år
 • Ej tränga undan ordinarie tjänster
 • Förstärkning/extra händer!
 • Handledning

Ung Kraft Åstorp

I broschyren:

Deltagarnas berättelser nio månader efter projektets start
Läs den online >länk till annan webbplats

- Det är vårt motto i projektet Ung Kraft Åstorp

Ung Kraft Åstorp är ett unikt samarbete mellan Arbetsförmedlingen lokalt och kommunen med stöd av de fackliga organisationerna.
Tillsammans har vi hittat en modell där alla är vinnare.


Långtidsarbetslösa ungdomar erbjuds möjlighet att under ett år arbeta på en kommunal arbetsplats med samma villkor som andra medarbetare. Visstidstjänsterna är riktiga jobb men ersätter inte ordinarie arbetsuppgifter.


Att vara på en arbetsplats får unga människor möjligheten att utvecklas, ingå i ett arbetslag, skapa ett värde för andra och känna sig behövda. Sådana saker som är självklara för den som har ett jobb men inte alls självklart för den som tidigare inte jobbat.

Fördelar för "ungkraftaren"

 • Lär sig arbeta och hur det kan fungera på en arbetsplats
 • Hälsofrämjande
 • Höjer självförtroendet
 • Skapar nätverk och kontakter
 • Skaffar erfarenheter
 • Ger referenser och förbättrar CV:t
 • Självförsörjande
 • Studiemotiverande

Ansvarig för Ung Kraft Åstorp är Activa, kommunens arbetsmarknadsenhet.

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Cathrine Kiefer

Arbetsmarknadshandledare

042-574 11

cathrine.kiefer@astorp.se

Rikard Anderberg
Arbetsförmedlingschef 

Åstorp
0104882823
rikard.anderberg@arbetsformedlingen.se