Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Utflyttad verksamhet


tillhör den dagliga verksamheten.
Activa strävar efter att knyta till sig ett antal arbetsplatser, där vi i samråd med företagen kan placera en eller flera deltagare med eller utan handledare.

Arbetsplatserna är inte statiska utan skiftar beroende på behovet.

Lantgård

Marielunds gård

På gården arbetar en grupp tillsammans med en handledare. Här finns möjlighet till daglig kontakt med djur- och naturupplevelser. Arbetsuppgifterna består av olika inslag som tillhör en gård och skötsel av djur.


Detaljhandel

På Stora Coop finns en utflyttad verksamhet där deltagarna tillsammans med en handledare arbetar med att sköta om återvinningsbart material samt att fylla på och packa upp varor i butiken.

 

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Marika Johansson

T.f. områdeschef daglig verksamhet och Återbruket

042-643 41

marika.johansson@astorp.se

 

Anna Fast

anna.johansson2@astorp.se

Handledare Marielund
070-306 99 03