Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Har du plats för en praoelev våren 2020?

I början på nästa år ska flera högstadieelever ut och testa på arbetslivet under en vecka. Vi efterlyser därför företagare i Åstorps kommun som vill hjälpa till att erbjuda praoplatser till eleverna.

Prao i grundskolan är obligatoriskt under 10 dagar. Behovet av platser är stort och det är värdefullt om vi tillsammans kan hjälpas åt att bygga en platsbank med praoplatser från företag i kommunen.


Vi hoppas att platsbanken kan bidra till att hjälpa de elever som inte har några egna kontakter i arbetslivet och visa på den bredd av yrkesområden som finns inom kommunen.


Syftet med praoplatser är att eleverna ska:

  • Få en inblick i hur arbetslivet ser ut
  • Lära känna den lokala arbetsmarknaden
  • Få insikt om olika yrken och utbildningar
  • Bli inspirerade och vidga sina vyer
  • Få praktiska erfarenheter


Eleverna går i årskurs 8 på Björnekullaskolan och Hyllinge skola. På Björnekullaskolan behöver elever praoplatser under vecka 11 och 12. På Hyllinge skola behöver eleverna platser under vecka 19 och 20. Behovet av praoplatser är stort, 160 platser per period behövs för att fylla behovet.


Kan ditt företag erbjuda praoplatser?

Om ditt företag vill ta emot en eller flera elever kan du registrera ditt företag digitalt här: Samverka.nulänk till annan webbplats


För mer information, kontakta:
Johanna Hemborg

Samordnare - karriärvägledning och och prao i grundskolan
johanna.hemborg@astorp.seSenaste publiceringsdatum: 2019-10-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt