Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kemikalier i varor

Leksaker, barnkläder, mobiltelefoner, möbler. Många varor i vår närhet innehåller ämnen som man vara mer eller mindre skadliga för människor och miljön.

Vem har ansvaret?
Det företag som säljer varor på marknaden är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön.

 
Allmänt om tillsyn
Bygg- och miljönämnden kontrollerar att verksamheter som säljer varor fullgör sina skyldigheter enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach.

 
Tillsyn i detaljhandeln och hos grossister 2013
Under 2013 kommer bygg- och miljönämnden att bedriva tillsyn över verksamheter som säljer leksaker. Tillsynen utgör en del av ett samarbetsprojekt mellan Skånes kommuner inom ramen för Miljösamverkan Skåne. Syftet är att kontrollera verksamhetens kunskap och rutiner avseende skyldigheterna enligt Reach vad gäller kemikalier i varor. En avisering om tillsynsbesök kommer att skickas ut till de verksamheter som vi planerar att besöka.

 
Checklista för tillsynPDF (pdf, 35.5 kB) 
Kemikalieinspektionens faktablad "Reach och kemikalier i varorlänk till annan webbplats"
Kemikalieinspektionens broschyr "Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköplänk till annan webbplats"

 
Företags informationslikt
Konsumenter har rätt till information om en varas kemikalieinnehåll. Inom Miljösamverkan Skånes projekt har en folderPDF (pdf, 63.1 kB) tagits fram som konsumenter kan fylla i och sedan lämna till den butik där de köp varan. Butiken är skyldig att inom 45 kalenderdagar lämna information om varan innehåller mer än 0,1 procent av något så kallat kandidatämne. Detta är ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckninglänk till annan webbplats  då de är ämnen som anses särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper.  Läs mer i artikel 33 i den Europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Har du frågor i ämnet kan du kontakta Kemikalieinspektionens Reach-upplysninglänk till annan webbplats.

Senaste publiceringsdatum: 2013-07-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
Turistinformation

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-643 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se


Öppettider

 

Måndag-Onsdag

08.00-16.00

Torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-15.00

Lunchstängt

12:30-13.00