Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arrangera lotteri

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan du behöva ansöka om ett registreringslotteri. Här hittar du information om lotterier och hur du går tillväga för att ansöka.

 

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes, spellagenlänk till annan webbplats. Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registeringslotterier. All annan tillståndsgivning utförs av Spelinspektionenlänk till annan webbplats.

 

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel till sin verksamhet.

 

När du ansökt och föreningen blivit registrerad för registreringslotteri så får du arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Det motsvarar 1 548 450 kr baserat på prisbasbeloppet år 2019.

 

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Det gäller bland annat när deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp. En ideell föreing elelr ett registrerat trossamfund behöver inte heller registrera lotteriet när det handlar om:

 

1. Ett mindre lotteri som ordnas i samband med en tillställning som föreningen eller trossamfundet anordnar eller deltar i.

 

  • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 11 kronor 2019.
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp vilket motsvarar cirka 7750 kronor 2019.
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

 

 

 2. Ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigtändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verkt till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

 

  • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 11 kronor 2019.
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå
  • till högst 1/60 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 775 kr.

 

Kundtjänst på medborgarkontoret handlägger registreringslotterier. En registrering kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Ansökningsblanketten hittar du

till höger under kontakt eller i vår e-tjänstportal.


Senaste publiceringsdatum: 2019-09-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
Storgatan 7
265 80 Åstorp
042-640 00