Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tobaksförsäljning

Du som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Från och med 1 juli måste du som säljer tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts från och med detta datum med en ny lag: lagen om tobak och liknande produkter.

 

Om du säljer tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

Om du redan anmält att du säljer tobak

  • Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.
  • Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

 

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

När du lämnar in din ansökan till kommunen måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Kommunen kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-01
Sök på hela astorp.se