Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Upphandling

Åstorps kommun sluter upphandlingsavtal i eget namn men deltar också i samordnade upphandlingar, regionalt i samarbete med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne samt inom ramen för samarbetet Familjen Helsingborg. Medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär bland mycket annat också en möjlighet att avropa varor och tjänster från ramavtal upphandlade av kommunförbundets företag SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). 

Pågående upphandlingar


Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kurt Grönsund
Upphandlingsstrateg
0435-281 97
k.gronsund@astorp.se

Läs vidare