Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Förskola

Information angående avgiftsnivåer inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Skolverket beslutar om avgiftsnivåer inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg genom förordningen (2001:160).

Förordningen innebär att inkomsttaket indexeras varje år.

De högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas i tabellen nedan och kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2020.


Förskola/pedagogisk omsorgAvgift

Dock högst

Barn 1

3 %

1 478 kronor

Barn 2

2 %

986 kronor

Barn 3

1 %

493 kronor


Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgift

Dock högst

Barn 1

2 %

986 kronor

Barn 2

1 %

493 kronor

Barn 3

1 %

493 kronor


Det finns 17 kommunala förskolor och två fristående förskolor i Åstorps kommun.

I de kommunala förskolorna finns det cirka 900 barn.

HyllingeTingdal/BjörnåsHaganäs

Galaxen

Balders Hage

Dalagården

Kryddan

Tingdals förskola

Hagagården

Skogsgläntan

Östra förskolan

Solgården

Örtagården

Björnås förskola

 

 

 

 Mullvaden 05.30 - 22.30

RågenKvidingeNyvång

Piongården

Fröhuset

Kolhuggaren

Humledalen

Trollskogen

 

BokenFristående förskolor

 

 

Kyrktuppen

 

 

Montessori

 

 

 

Ansökan till förskoleplats

Ansökan om förskola kan lämnas tidigast 6 månader före det att behov uppstår. Ambitionen i Åstorps kommun är att tillhandahålla plats från det datum vårdnadshavare behöver plats eller snarast efter att skriftlig ansökan inkommit till bildningsförvaltningen. Barnet ska vid placeringstillfället ha fyllt 1 år.


Förskola tar emot barn i åldern 1 - 5 år. Pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar emot barn i åldern 1 - 5 år. Öppen förskola/Familjecentral vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt till deras föräldrar.

Allmän förskola

Tre-, fyra-, och femåringar ska erbjudas plats i förskolan fr o m höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Förläggningen av tiderna ska ske i samråd med personalen på respektive förskola och anpassas till verksamhetens förutsättningar.

Rätt att välja förskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden.
Vårdnadshavares önskemål, kötiden, syskons placering, bostadsläge och gruppsammansättning är faktorer som avgör erbjudande om förskoleplats.

Om flera barn konkurrerar om samma plats och ansökan inkommit samtidigt är åldern avgörande. Äldre förskolebarn går före yngre.

När ditt barn har speciella behov: elevhälsa

(språk, funktionsnedsättning etc)

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Elevhälsan ska bidra till att hälsa, lärande och trygghet fungerar för alla elever. Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.
Läs mer om elevhälsa »

Avgifter, taxa/maxtaxa och bidrag barnomsorg

För gällande avgifter och bidrag se respektive PDF-dokumenten i högerspalten.

Villkor för godkännande och rätt till bidrag

Avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med 2009-07-01 införs kommunal bidragsskyldighet till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg —  barnomsorgspeng.


Systemet innebär att alla anordnare av förskole-/skolbarnsomsorgsverksamhet i enskild regi är att betrakta som enskilda huvudmän, som skall godkännas av Åstorps kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.


Godkännande skall sökas hos bildningsnämnden och beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller och upprätthåller vid var tid gällande villkor och kommunens riktlinjer.


InformationPDF (pdf, 71.6 kB)

Nyckelord: friskola, friskolor
Senaste publiceringsdatum: 2020-01-07
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Petra Svensson
Barnomsorgsassistent
042 641 63

Telefontid: 08:30 - 10:00
petra.svensson@astorp.se


Anita Sjöberg
Utvecklingsstrateg
042 643 44

anita.sjoberg@astorp.se


Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 Åstorp