Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Balders hage

En förskola med två avdelningar

Vi som jobbar här

Camilla Gren, Pernilla Lundberg, Marie Nilsson, Pia Johnsson, Magdalena Håkansson, Emma Adamsson, Anna Käck Bergfors och Felicia Ekvall.


I kök och städ jobbar.

Lena Assarsson 


Balders Hage är en förskola med två avdelningar, Valhall och Midgård. En kommunalt driven förskola där barn, personal och föräldrar trivs i en positiv anda.


Våra grundstenar är TRYGGHET, SPRÅK och SOCIALT SAMSPEL. Vi arbetar för ett gemensamt hus där alla pedagoger tar ansvar för alla barn. På förmiddagarna arbetar vi i tre åldersgrupper som kan se olika ut varje läsår beroende på antal barn.

Två av grupperna är inne och arbetar med olika tema och den tredje gruppen har utedag.


Vår vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt.

  

Verksamhetsmål

 

Veckans tecken

Vi vill ge alla barn en språkstimulerande miljö genom att arbeta med veckans tecken.

 

Öka språkförståelsen

Vi vill öka barnens språkförståelse


Dela i mindre grupper

Dela i mindre grupper för att alla barn ska få komma till tals och bli sedda.På eftermiddagen har vi utevistelse för alla barnen och våra små sover ute i vagnar.


Vi har ett aktivt föräldraråd i området som ses 2 gånger per termin. Våra representanter är Sara Andersson och Susanne Johansson. Tag gärna kontakt med någon av dom om du har funderingar och frågor.


Förskolan har rätt att hålla stängt 8 gånger per år för planering och fortbildning.

 


 Senaste publiceringsdatum: 2019-12-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Balders Hages förskola
Prästgatan 9
265 31  ÅSTORP.

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor
kerstin.m.andersson@astorp.se
042-642 85


Vid förskolefrågor kontakta

Ann-Katrin Wetterlöv

Biträdande rektor

ann-katrin.wetterlov@astorp.se

042-643 37Valhall
0734-25 42 66


Midgård
0734- 25 42 67


Epost

baldershage.tingdalsskolan
@edu.astorp.se


Plan mot diskriminering och kränkdade behandling, Läs härPDF (pdf, 500.9 kB)


Handlingsplan hot och våld område Öst, Läs härPDF (pdf, 307.1 kB)

 

Text