Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Björnås förskola

En förskola med sex avdelningar

Björnås förskola är en kommunal förskola som har utomhuspedagogik som sin profil.Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och vi strävar efter att all personal som arbetar på förskolan ska genomgå deras utbildning "Skogsmulle i förskolan". Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och utomhus. Tiden för utomhusvistelsen anpassas efter ålder och mognad på barnen. De yngre barnen vistas mycket på förskolans gård och i närområdet medans de äldre barnen går lite längre och äter även lunch ute i naturen ett par dagar i veckan när väderförhållandena tillåter det.

 

Förskolan består av två 4-5 års avdelningar och fyra 1-3 års avdelningar. Förskolan hjälps åt vid öppningar och stängningar och under resten av dagen samarbetar avdelningarna två och två. Den gröna flaggan vajar stolt sedan 2010. Detta innebär att vi har blivit certifierade av Grön flagg för vårt miljöarbete med barnen.


Vår Vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt.


Verksamhetsmål

Vi vill ge alla barn en språkstimulerande miljö

• En språkstimulerande miljö stärker barnet och ger den möjligheter till ett aktivt deltagande och inflytande i den dagliga verksamheten på förskolanVärdegrunden

Varje barns och vuxnas människovärde är lika. En god självkänsla är grunden för allt lärande. Det skapar hopp, tillit till den egna förmågan och tron på förverkligandet av drömmarna om framtiden.


Vi accepterar inga kränkningar, varken fysiska eller psykiska

Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång

Hos oss blir alla barn sedda och vi ger dem glädje, trygghet, lugn och ro

Genom att:

  • Vi respekterar varandras känslor och att alla människor är olika.  
  • Vi utgår från det kompetenta barnet. 
  • Vi hjälper barnen i sitt bemötande gentemot barn och vuxna genom att vara bra förebilder själv. 
  • Vi uppmuntrar barnet att vara delaktig och utgår efter barnens intresse och nyfikenhet. 
     
  • Du ska vara så mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig


Förskolan har rätt att hålla stängt 8 gånger per år för planering och fortbildning.


Senaste publiceringsdatum: 2019-10-02
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Logga område Öst

Björnås förskola
Rönnvägen 19
265 32 Åstorp
Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Vid förskolefrågor kontakta

Ann-Katrin Wetterlöv
Biträdande rektor
042-643 37

ann-katrin.wetterlov@astorp.se

 

Björnås förskola

 

Eken

0734-25 42 01

 

Pilen

0734- 25 42 77

 

Boken 

0734-25 43 46

 

Björken

0734- 25 42 76

 

Rönnen

0734- 25 43 26

 

Linden

0734- 25 42 57

 

 

Läs vidare

På vår förskola har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Klicka HärPDF (pdf, 499 kB)


Handlingsplan hot och våld område Öst, Läs härPDF (pdf, 307.1 kB)Vi tillämpar "Föräldraaktiv inskolning"
 Brev om föräldraraktivinskolning  länk till annan webbplats