Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Stjärnan

"STJÄRNAN"


Vår verksamhet bygger på värdegrunden, som vi anser är en av de viktigaste grundstenarna.


Sång, lek och rörelse samt skapande lyser som en röd tråd genom vår verksamhet.
Vardagsmatematik är något vi tycker är kul och lärorikt.


Den fria leken får stort utrymme hos oss, och där fångar vi upp barnens intresse och behov.


Böcker och sagoläsning är något vi värnar om.
Vi är ute minst en gång om dagen, men oftast två, både på vår gård och i vår närmiljö.
 

 Välkomna till oss!

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Galaxen
Örtgatan 21
26574 Hyllinge
Stjärnan: 0734-254338
Galaxen@astorp.se


Per-Olof Ganestam

Rektor/Förskolechef

042-64282

0734-254282

Per-Olof.Ganestam@astorp.se


Cecilia Jönsson

Bitr. förskolechef

0734-254388

cecilia.jonsson@astorp.se
Galaxens blogg:

http://www.galaxenförskola.se/länk till annan webbplats