Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till Humledalens förskola

Välkomna till Humledalens förskola en del av Område Centrum!

                           "Våra elever har en stark tilltro till sin egen förmåga

                                        och en insikt om sin egen potential"

 

Humledalen är en 2 avdelnings förskola som ligger i Åstorps Centrum. Fokus på förskolan är trygghetundervisning, språk och värdegrundsarbete.  

 

Förskolans verksamhet utgår ifrån:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan Lpfö 98/16
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • FN's barnkonvention.

                        "Förskolan skall vara barnens arena och ge alla barn

                                 möjlighet till utveckling, lek och lärande"

  • Språket i fokus! Vi arbetar aktivt med språk och kommunikation, TAKK, tecken kommunikation är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket.
  • Undervisning i förskolan! Vi deltar i ett 3 årigt forskningsprojekt kring undervisning i förskolan IFOUS.
  • Grön Flagg! hållbar utveckling ingår i vår verksamhet, vi är certifierade, läs mer på hsr.selänk till annan webbplats

 

Vi arbetar i ett öppet klimat, allt för att barn, föräldrar och personal skall känna trygghet och gemenskap med alla på vår förskola.


Avdelningarna Lingonet och Blåbäret ligger i samma hus med gemensam gård. Intill förskolan finns också möjlighet till utelek på stor gräsmatta och lekplats.
Under vissa planerade aktiviteter delar vi in barnen i mindre grupper beroende på ålder och mognad.


Varje dag får barnen tid för egenvalda aktiviteter, fri lek samt utevistelse.
Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla, deras förmåga att samspela samt att alla barn ska ha inflytande i verksamheten.

 

 

Gården på Humledalens förskola
Humledalens förskola
Gården Humledalens förskola
Senaste publiceringsdatum: 2017-09-06
Sök på hela astorp.se

Läs vidare