Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kolhuggarens förskola


Förskolan i Nyvång är Qualiscertifierad. Läs gärna rapporten genom att klicka på länken här. RapportPDF (pdf, 368.1 kB)

 


nformation!

Behöver ni kontakta någon ur ledning i sommar ser ni nedan vem som är i tjänst


V. 28 Per-Olof Ganestam 072-1529946

v.29-30 Claes Rindbro 073-4175381

V. 31 Jenny Lindahl 072-1529951


Under hösten kommer vi att ha stängt följande dagar:

12/8, 25/9, 28/10 och 27/11

Nu använder Kolhuggaren EdWise för information och dokumentation till vårdnadshavare.

Kolhuggarens förskola
Titta gärna på filmen (länken nedan) om hur en dag på förskolan ser ut.
Film om förskolan
 

Nyvång bildar rektorsområde tillsammans med Hyllinge och går under namnet Väst. Vår vision i område Väst är:


"Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö"


Våra prioriterade mål för att sträva efter att uppnå vår vision är:


•Våra verksamheter når goda resultat.

•Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.

•Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.


Och utifrån läroplanen:

" Förskolans uppdrag...
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."      
(Lpfö 98, rev 2010)


Senaste publiceringsdatum: 2019-06-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kolhuggarens förskola

Vännegatan 2

265 50 Nyvång


Bitr. förskolechef

Pia Mähler Ahlin

073-4175356

pia.mahlerahlin@astorp.se


Avdelning Björnen
042-642 58

072-1529952


Avdelning Humlan
042-642 86

072-1529959

 

Avdeling Igelkottarna

073-4254371


Gruvparken
Thalingatan 2
042-642 92

 

Avdelning Rävaran

073-4254372

 

Avdelning Älgarna

072-1529960

 

Länk till kartalänk till annan webbplats


Följ oss på Instagram #kolhuggarens_forskolalänk till annan webbplats