Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

ÖrtagårdenAKTUELLT

Nytt för kommande läsår är att kommunen har tagit beslut om sammanlagt 8 stängningsdagar.

Förskolorna har stängt måndagen den 12 augusti, onsdagen den 25 september, måndagen den 28 oktober och onsdagen den 27 november. Samma dagar som Hyllinge skola.

Under våren är det stängt 8 januari, 3 mars, 29 maj och 15 juni.


Förskolans mål
Förskolans läroplan ligger till grund för verksamhetens planering och genomförande.


Arbetssätt
Vi utgår ifrån var det enskilt barnet befinner sig utvecklingsmässigt och anpassar verksamheten efter varje barns behov. Den språkliga medvetenheten löper som en röd tråd för alla barn. Leken, både den fria och den organiserade, har en central roll i det dagliga arbetet, liksom att utveckla barnens motoriska färdigheter. Vi vistas mycket utomhus, och lägger stor vikt vid vår miljö. 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-06
Sök på hela astorp.se