Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Östra förskolan

Detta är förskolan som är "mitt i byn" med närhet till biblioteket, Perslund, Badhushallen och skogen. Hos oss vill vi att barnen ska känna sig trygga  och att varje dag blir rolig och lärorik.

 
På vår förskola har vi barn i åldrarna 1-5 år.


Vår vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt.


Vår verksamhet består bl.a. av gymnastik och rörelse, mycket utevistelse, härliga naturupplevelser i skogen och massor av lek. Vi anser att leken är ett fantastiskt redskap för barnens inlärning.


Vi delar in barnen i olika grupper under dagen för att kunna erbjuda dem aktiviteter som är anpassade efter deras utveckling. Då arbetar vi med något projekt, går till skogen eller har gymnastik.

 

6.30 Förskolan öppnar.
7.30 Frukost.
8.00 Fri lek, aktivitet.
ca 9.30 Fruktstund, planerad aktivitet ute eller inne.
11.30 Lunch.
12.00 Fri lek, aktivitet eller vila.
14.30 Mellanmål.
15.00 Utelek.

17.30 Förskolan stängerFörskolan har rätt att hålla stängt 8 gånger per år för planering och fortbildning.Föräldraråd

På Tingdalsområdet har vi ett föräldraråd. Två gånger per termin träffas representanter från alla förskolorna och skolorna tillsammans med rektorerna och ibland är våra kontaktpolitiker inbjudna. Här har man möjlighet att ta upp tankar och funderingar och komma med egna synpunkter.

Just nu är det Frida Andersson och Jonathan Svensson som är representanter från Östra Förskolan. Är ni som förälder på vår förskola intresserad av att vara representant så säg till personalen.

Alla är välkomna på dessa träffar.Senaste publiceringsdatum: 2019-12-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Logga område Öst

Östra Förskolan
Floragatan 1
265 31  ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Vid förskolefrågor kontakta

Ann-Katrin Wetterlöv

Biträdande rektor

042-643 37

ann-katrin.wetterlov@astorp.se


Expedition

042-64369

 

Rävlyan: 0734- 25 42 55

Björnboet: 0734- 25 42 63
ostraforskolan.tingdalsskolan
@edu.astorp.sePlan mot diskriminering och kränkade behandling, Läs härPDF (pdf, 499.8 kB)


Handlingsplan mot hot och våld område Öst, Läs härPDF (pdf, 307.1 kB)