Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Piongården

Välkomna till Piongårdens förskola!

Röda huset, Gula huset och Boken en del av Område Centrum!

                           "Våra elever har en stark tilltro till sin egen förmåga

                                        och en insikt om sin egen potential"

 

Piongården består av Piongården Gula, Piongården Röda och Boken. Piongården är en förskola som ligger i Åstorps Centrum. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.  

 

Förskolans verksamhet utgår ifrån:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan Lpfö 98/16
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • FN's barnkonvention.

                        "Förskolan skall vara barnens arena och ge alla barn

                                 möjlighet till utveckling, lek och lärande"

  • Språket i fokus! Vi arbetar aktivt med språk och kommunikation, TAKK, tecken kommunikation är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket.
  • Undervisning i förskolan! Vi deltar i ett 3 årigt forskningsprojekt kring undervisning i förskolan IFOUS.
  • Grön Flagg! hållbar utveckling ingår i vår verksamhet, vi är certifierade, läs mer på hsr.selänk till annan webbplats
Senaste publiceringsdatum: 2019-10-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Piongården - Röda huset
Piongatan 4
26534 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Piongården - Gula huset
Piongatan 6
265 34 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Piongården - Boken

Norra Storgatan 4

26534 ÅSTORP


Per-Johan Flenner

Rektor/förskolechef

042-642 80

per-johan.flenner@astorp.seKatarina Ottebrant
Biträdande Förskolechef för Piongården Gula
042-642 30
katarina.ottebrant@astorp.se


PIONGÅRDEN Gula Huset

Gullvivan

042-64247

Solrosen

042-64248

Knopparna

073-4254244


Malin Andersson

Biträdande förskolechef för Boken och Piongården Röda

042-641 47

malinkristina.andersson@astorp.se


PIONGÅRDEN Röda Huset

Tussilagon

042-64251

Smörblomman

042-64252


PIONGÅRDEN Boken

Glädjen

042- 64191

Kunskapen

042-64191