Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skogsgläntan Vitsippan

 

 

Vitsippan är en av tre avdelningar på Skogsgläntans förskola.

På Vitsippan vistas vi mycket utomhus. Vi delar ofta upp barnen i mindre grupper med hänsyn till intresse, ålder och mognad. Detta gör vi för att varje barn ska få ett större inflytande i verksamheten. Våra tema och projektarbete bygger på barnens intressen och behov. Vi arbetar med allt som står i vårt styrdokument, läroplan för förskolan. Normer och värde, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Ex. på detta kan vara det sociala samspelet barn och vuxna emellan, förståelse av allas lika värde, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande. Att verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras, och se till att barnen har ett inflytande i verksamheten.

Allt detta lär vi in genom både lek och planerade aktiviteter, och framför allt ser vi till att trivas och ha roligt tillsammans.

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Skogsgläntan
Örtgatan 21
265 74  Hyllinge
skogsglantan.hyllingeskola@astorp.se


Per-Olof Ganestam

Rektor/Förskolechef

042-64282

Per-Olof.Ganestam@astorp.se


Cecilia Jönsson

Bitr. förskolechef

0734-254388

cecilia.jonsson@astorp.seSkogsgläntans förskola