Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

 

Solgården

Välkomna till Solgårdens förskola en del av Område Centrum!

                           "Våra elever har en stark tilltro till sin egen förmåga

                                        och en insikt om sin egen potential"

 

Solgården är en 2 avdelnings förskola som ligger i Åstorps Centrum. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.  

Förskolans verksamhet utgår ifrån:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan Lpfö 98/16
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • FN's barnkonvention.

                        "Förskolan skall vara barnens arena och ge alla barn

                                 möjlighet till utveckling, lek och lärande"

  • Språket i fokus! Vi arbetar aktivt med språk och kommunikation, TAKK, tecken kommunikation är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket.
  • Undervisning i förskolan! Vi deltar i ett 3 årigt forskningsprojekt kring undervisning i förskolan IFOUS.
  • Grön Flagg! hållbar utveckling ingår i vår verksamhet, vi är certifierade, läs mer på hsr.selänk till annan webbplats

 


Viktiga ledord:

Lek, trygghet, självständighet, hänsyn, glädje, språk och motorik.


Arbetssätt:

Vi anpassar verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Genom att arbeta i mindre grupper får vi möjlighet att upptäcka och stimulera varje barn utifrån deras egna förutsättningar. Språkutveckling och värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten. Vi utnyttjar vår närmiljö för att synliggöra omvärlden för barnen genom exempelvis promenader skogsutflykter, besök på biblioteket och närliggande lekplatser.


Barns inflytande och delaktighet:

Vi arbetar ständigt för att vara lyhörda inför barnens tankar och förslag på hur vi kan utveckla vår förskola. Tillsammans utvecklar vi våra lärmiljöer för att stimulera till upptäckarglädje och nyfikenhet.


Föräldrainflytande:

Rektor kallar till föräldraråd för områdets föräldrarepresentanter. Den dagliga tamburkontakten är viktig för hur du som förälder och ditt barn upplever sin tid på förskolan. Prata med personalen om du har frågor eller synpunkter.


Utvärdering:

En dag om året avsätts tid för utvärdering av verksamheten. Arbetssätt och innehållsliga aspekter dokumenteras kontinuerligt och ligger till grund för utvärderingen.

 

Förskolans miljö:

Solgården ligger i lägenheter i ett bostadsområde där flera av barnen bor.


Senaste publiceringsdatum: 2018-09-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Solgårdens förskola
Ormastorpsgatan 38
265 35 Åstorp

Länk till kartalänk till annan webbplats


Per-Johan Flenner

Rektor/förskolechef

042-642 80

per-johan.flenner@astorp.se


 

Malin Andersson
Biträdande förskolechef
042-641 47

MalinKristina.Andersson@astorp.se

MOLNET

0731-487535


SÅPBUBBLAN
0731-487524


Text