Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tingdals förskola


En förskola med två avdelningar

En kommunalt driven förskola där barnen har en rolig, trygg och lärorik tid i en god pedagogisk verksamhet där ansvar, fostran, lek och lärande bildar en enhet.

Avdelningar Talgoxen och Tusenskönan


Vår Vision

All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt.


Verksamhetsmål

Tingdals Förskola

  • Erbjuda ett lekfullt lärnade som bygger på trygghet och glädje
  • Barnen ska utveckla solidaritet, känna empati samt visa ansvarskänsla för allt levande i närmiljön


Arbetssätt
Vi arbetar i arbetslag med gemensam helhetssyn, kunskap och delat ansvar för att vara ett stöd för familjen och att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar.


Elevinflytande
Barnen och personalen diskuterar och planerar olika aktiviteter och händelser, normer och rutiner tillsammans.


Föräldrainflytande
Vi har en positiv och öppen daglig kontakt med vårdnadshavarna, samt varje termin ett utvecklingssamtal, där barnets verksamhet, det sociala samspelet, relationer etc., och vad barnet behöver för sin fortsatta utveckling diskuteras och överenskommes.


Föräldrarepresentanter från varje förskola i området träffas ca 2 gånger/termin i ett föräldraråd tillsammans med personal och rektor.


Förskolans miljö
Såväl innemiljön som utemiljön förbättras och förnyas efter hand, samt anpassas efter barnens behov.


Utvärdering
Verksamheten kvalitet utvärderas kontinuerligt genom samtal och enkäter.


 

Förskolan har rätt att hålla stängt 8 gånger per år för planering och fortbildning.


Senaste publiceringsdatum: 2019-12-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Tingdals förskola
Vattenverksvägen 3
265 31 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor
kerstin.m.andersson@astorp.se
042-642 85


Vid förskolefrågor kontakta

Ann-Katrin Wetterlöv

Biträdande rektor

ann-katrin.wetterlov@astorp.se

042-643 37


Expedition
042-643 69


tingdalsforskola.tingdalsskolan

@edu.astorp.se


Talgoxen
0734- 25 42 74


Tusenskönan
0734-25 42 62


Plan mot diskriminering och kränkade behandling, läs här.PDF (pdf, 501.8 kB)


Handlingsplan hot och våld område Öst, Läs här.PDF (pdf, 307.1 kB)