Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till Trollskogen Förskola


Vi är en liten förskola med endast en avdelning med barn mellan 1- 5 år.


Vi har en härligt grönskande utemiljö där vi tillsammans med barnen odlar, skördar, utforskar och tillagar våra egna grönsaker. Vi som arbetar här har kunskap om och använder oss gemensamt av måltidspedagogik som grund. Eftersom två till tre timmar om dagen på förskolan består av måltider ser vi dessa som en viktig del i helheten av det pedagogiska innehållet.


Välkomna in!


Hos oss är hela dagen en lärande och utforskande process där vi förutom måltidspedagogiken utgår från barnens intresse. Tillsammans utforskar, utmanar och utvecklar vi intresset vidare och på det viset skapas en glädjefylld och gemensam lärprocess.


Vi arbetar även aktivt med empati, socialt samspel samt att stärka barnens tro på sig själv.


Genom detta vill vi att barnen ska känna sig trygga, ha inflytande samt uppmuntras till att bli självständiga, nyfikna och utforskande individer.


Vi låter barnens intresse avspegla sig i miljön som på detta viset blir föränderlig, inbjudande och lärorik både inne och ute. Materialet ska vara tillgängligt, utmanande, inspirerande och anpassas efter barnens processer.


Hos oss spelar ni vårdnadshavare en viktig roll eftersom vi tillsammans bildar en helhet i era barns vardag. Därför är era tankar och idéer viktiga för oss och ni är alltid välkomna att delta i vår verksamhet.


Vårt arbetssätt:


Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg som används för att synliggöra både det enskilda barnets- men också gruppens olika lärprocesser. Genom gemensamma reflektioner tillsammans med barnen och mellan oss pedagoger skapas förutsättningar för hur vi kan fördjupa och utmana barnen vidare i deras utforskande och lärprocesser. Den pedagogiska dokumentationen ger också oss pedagoger möjligheter att utvärdera samt utveckla vår verksamhet som helhet. På detta viset kan vi möta upp och stimulera barnen där de befinner sig i sin utveckling. Den fungerar också som en bra utgångspunkt inför barnens utvecklingssamtal tillsammans med er vårdnadshavare.


Vill ni veta mer är ni varmt välkomna att besöka oss på plats.


                                     


Senaste publiceringsdatum: 2018-12-19
Sök på hela astorp.se