Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Grundskola

I Åstorps kommun finns det sju grundskolor med cirka 2100 elever.

BjörnekullaHaganäsHyllinge

7 - 9

F - 6

F - 9

Särskola 7 - 10

Särskola F - 6

 

KvidingeNyvångRågen

F - 6

F - 6

F - 6

Tingdal-Björnås
 

F - 6


 


 

 

 

Rätt att välja grundskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område är garanterade plats i den skola som är hänvisningsskola för området. 

Föräldrar har rätt att välja annan skola för sitt barn, men måste då själva stå för eventuell skolskjuts. Om det inte finns tillräckligt med platser på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur.

När ditt barn har speciella behov: elevhälsa

(språk, funktionsnedsättning etc)

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Elevhälsan ska bidra till att hälsa, lärande och trygghet fungerar för alla elever. Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.
Läs mer om elevhälsa »

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-04
Sök på hela astorp.se