Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

En läsande skola

Att äga ett rikt språk är en förutsättning för att kunna klara sig i informations- och kunskapssamhället.
För att nå vårt mål i svenska satsar vi mycket på läsning och läsförståelse. Alla elever deltar i skolans läsprojekt under hela sin tid på Björnekullaskolan. Detta innebär att eleverna läser minst 20 minuter varje dag under en femveckorsperiod på höstterminen och vårterminen. Därefter fortsätter läsningen med minst ett läspass i veckan. Eleverna analyserar och reflekterar kring de böcker de läst. Satsningen på läsning sker i nära samarbete med skolbiblioteket, som prioriterar inköp av barn- och ungdomslitteratur. Skolan väljer varje år ut två "Björnekullaböcker", som rekommenderas för elever, föräldrar och personal. Dessa böcker kan lånas eller köpas till ett subventionerat pris.

Läsförståelsen tränas genom att eleverna läser högt, gör textanalyser enskilt och i grupp, argumenterar kring texter eller på annat sätt diskuterar lästa avsnitt. Dessutom använder vi oss av det material som Skolverket distribuerat; "Språkutveckling".

Så här har eleverna lyckats i de nationella proven. Läs mer här!

Senaste publiceringsdatum: 2013-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Björnekullaskolans logg

Björnekullaskolan
Timmergatan 2
Box 193
265 22 ÅSTORP


Expedition

Catharina Andersson
042-64 159

catharina.andersson@astorp.se

 

Rektor

Ingrid Sturén  
042-64 178
ingrid.sturen@astorp.se


Biträdande rektor

Henrik Nilsson
042-64 160
henrik.nilsson@astorp.se

 

Sjukanmälan

042 - 64 157

www.edwise.selänk till annan webbplats

Länk till karta Björnekullaskolan i Åstorp