Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nationella prov i svenska

Resultat/måluppfyllelse på NP:
  • Läsåret 2001/2002 var 92,2 % godkända på NP.
  • Läsåret 2002/2003 var 90,2 % godkända på NP.
  • Läsåret 2003/2004 var 90,0 % godkända på NP.
  • Läsåret 2004/2005 var 93,1 % godkända på NP.
  • Läsåret 2005/2006 var 94,0 % godkända på NP.
  • Läsåret 2006/2007 var 92,0 % godkända på NP.
  • Läsåret 2007/2008 var 96.0 % godkända på NP.

2004 gick eleverna i årskurs 5 och gjorde då nationella prov i svenska. Då var det 86 % som inte nådde målen på de skolor som vi tar emot elever från i Åstorps kommun. Med tanke på detta är det mycket positivt att läsåret 2007/2008 klarar 96 % av eleverna på Björnekullaskolan av att nå målen på de nationella proven i svenska i åk 9.

Senaste publiceringsdatum: 2013-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt