Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trivselregler för Björnekullaskolans bibliotek

Internet
  • Vi använder Internet endast i skolarbetet.
  • Vi använder Internet på Björnekullaskolan till informationssökning och e-post.
  • Berätta gärna om vad du söker efter, så att du kan få handledning. Det är viktigt att den vuxne som har ansvar i biblioteket vet vad du jobbar med.
  • Du får inte besöka sidor som  innehåller rasistiska, pornografiska eller andra sidor med kränkande eller olagligt innehåll.
  • Du får inte ladda ner program eller filer.
  • Om du vill skriva ut - kontrollera med bibliotekarien eller din lärare om det är OK (det svarta färgpulvret i skrivaren är väldigt dyrt).

Alla föräldrar informeras skriftligt om hur vi använder oss av Internet på skolan och vilka regler som gäller. Både du och föräldrarna undertecknar för att tydliggöra vad vi är överens om.

Om någon elev missbrukar förtroendet och bryta mot våra Internetregler gäller följande:

Om det är första tillfället har bibliotekarien och eleven ett samtal om vilka konsekvenser beteendet får. Läraren informeras.

Skulle det upprepas stängs eleven av och får inte använda Internet i biblioteket under en viss tid.
 

Utlåning
Vi har många spännande, roliga, intressanta, fantastiska böcker i vårt skolbibliotek. Böckerna är till för dig! Du är välkommen att låna och läsa!

Vi är många om böckerna ... därför är det viktigt att du lämnar tillbaka böckerna i tid. Normal lånetid är 28 dagar. Skulle du behöva låna boken längre tag kontakt med biblioteket och hör om det går bra att låna om den. Finns det ingen i kö på boken brukar det vara OK.

Glömmer du att lämna tillbaka boken i tid får du efter en vecka en påminnelse av din lärare. Efter ytterligare en vecka får du ett andra krav. När det gått tre veckor får du med det tredje kravet böta 5 kronor /bok. Lämnar du inte boken får du ersätta den. Brev med räkning skickas hem till förälder.

För att kunna låna böcker behöver du en streckkod. Din personliga streckkod finns i en pärm i biblioteket. Utlåning via denna streckkod sköts av personal i biblioteket. Skulle personal inte finnas tillgänglig kan du ändå låna. På biblioteksdisken finns lånelappar som du fyller i. Skriv ditt namn, klass och vilken streckkod boken har som du lånar. Lägg lappen på disken - gärna i den blå lådan.

Är boken utlånad?
Du vet väl om att du kan reservera böcker? Det kostar ingenting.
 
Återlämning av böcker.
När du läst dina böcker lämnar du tillbaka dem genom att lägga dem på biblioteksdisken vid skylten återlämning. Du får gärna lämna dem innan lånetiden har gått ut. Skulle biblioteket vara stängt, kan du lämna böckerna i den återlämningslåda som står utanför biblioteket.
 
Skolbiblioteket är din arbetsplats. Men tänk på att du inte är ensam om den! Visa hänsyn!
Kladdiga böcker och datorer vill ingen ha. Därför uppskattar vi att du inte tar mat och dryck med dig in i biblioteket.

Självklart plockar du undan efter dig när du jobbat klart. Vet du inte var boken skall stå? Lägg den på biblioteksdisken.

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Fredrik Kåreholt

Bibliotekarie

042-64 158

Fredrik.Kareholt@astorp.se

Ingela Malmsten
Assistent
042-64 158
ingela.malmsten@edu.astorp.se

Petra Axheimer
Lärare
042-64 159
petra.axheimer@edu.astorp.se