Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Hyllinge SkolaFörskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola för att utveckla en helhetssyn på barn och barns lärande.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov.

Vi i förskoleklasserna arbetar efter vår läroplan Lgr 11, där lek och skapande lyfts fram som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Utgångspunkten ska vara att lärandet sker ständigt och inte bara i arrangerade inlärningssituationer.

I förskoleklassen går barnen varje dag kl 8.30-13.30. Under en vecka får barnen ta del av samlingar, matematik, språklig medvetenhet, idrott och lek.

Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö.

En dag i förskoleklassen kan se ut så här. Klicka på länken för att se vår musikvideo. https://youtu.be/vfTP9SYQd7olänk till annan webbplatsSenaste publiceringsdatum: 2016-06-07
Sök på hela astorp.se
Kontakt