Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bruket

Välkommen till oss!Vårt motto i förskoleklass b är:

Trygga barn är glada,

glada barn leker,

lekande barn lär.


Trygga barn är glada :

Lpfö 2010:

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Genom att arbeta aktivt med gruppstärkande lekar och aktiviteter de första veckorna på höstterminen får barnen tidigt en vi-känsla och känner trygghet i gruppen.


Glada barn leker:

Lgr 11:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Här på Bruket får barnen mycket tid till lek.

I den fria leken kan eleverna utveckla förmågor som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det är i samspel med andra som vi lär bäst och utvecklas som individer.


Lekande barn lär:

Lgr 11:

Leken lyfts fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Utgångspunkten ska vara att lärandet sker ständigt och inte bara i arrangerade situationer. De planerade arbetsstunderna inleder vi på ett lekfullt och lockande sätt med tex sång, hemliga brev, inslagna paket, fiskedamm mm för att få barnen nyfikna och fånga deras uppmärksamhet.


Senaste publiceringsdatum: 2018-10-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt